Művészeti Iskola

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

A 2016/2017-es tanévtől lehetőség nyílik délutánonként dráma- és színjáték foglalkozáson való részvételre, az Overtones Művészeti Iskola szervezésében. A drámaórák csoportos foglalkozások, melyeken a gyermekek sokat mozognak, szabadon, általuk

létrehozott ritmusra, zenére. Verseket, irodalmi szövegeket és saját alkotásaikat szólaltatják meg. A drámajátékok során ön- és emberismeretük gazdagodik, fejlődik beszédkészségük, írásbeli és szóbeli szövegértésük, memóriájuk és koncentrációjuk egyaránt, s így tanulási képességeik is fejlődnek. Viselkedési bátorságot kapnak, mely biztonságot nyújt a társadalmi életben való megjelenés során (pályaválasztás, felvételi, ügyintézés). A csoport az iskolai szerepléseken túl eljuthat gyermekszínjátszó fesztiválokra, versenyekre is. Morácz Katalin vagyok, magyar-történelem szakos tanár, művészetterapeuta és drámapedagógus. 10 éve foglalkozom gyerekekkel színjátszó foglalkozásokon, melyeken dramatizált meséket, versekből, prózai szövegekből szerkesztett előadásokat és a diákok saját életének történetéből született színdarabokat keltettünk életre. A drámaórákon olyan biztonságot nyújtó közeget igyekszem teremteni, melyben a gyerekek szabadon kifejezhetik önmagukat szóban, mozgásban, zenében egyaránt. Önbizalmuk erősödik, megtanulják elfogadni saját magukat és egymást is.