Könyvtár

Iskolai könyvtár

MOTTÓ: „A jó iskolai könyvtár főként a tanórákban él.”

A tudás megőrzésének célja évezredekkel ezelőtt kialakult az emberiség tudatában. Fontosnak tartotta az ismeretek lejegyzését, az írott szöveg összegyűjtését és létrehozta a könyvtárakat. Nem véletlen, hogy a tudás átadásának színtere, az iskola és a könyvtár teljesen természetesen kapcsolódott össze az évezredek alatt. A könyvek, mint az ősi tudás összegyűjtött információhordozói lehetővé teszik a széleskörű tájékozódást. A modern iskola egyik legfontosabb feladata, hogy megtanítsa az ifjúságot célszerű, praktikus használatára. Ez a törekvés egyidős az iskolarendszerrel, de a korlátozott anyagi lehetőségek sajnos mindig gátat szabtak az iskola mellett a jól felszerelt iskolakönyvtár létrehozásának, főleg az alsó fokú intézményekben. Napjainkban olyan hatalmas mennyiségű tudás-, ismeret-, információhalmazzal kell megbirkózni a tanulóifjúságnak, ami egyre inkább szelektivitásra kényszeríti a véges befogadó képességű agysejteket. Sajnos a környezetből (média) jövő hatások sem mindig a tudás fontosságát közvetítik, hanem sokkal inkább a gondolkodás nélküli fogyasztóvá nevelést ösztönzik. Élj a mának, érezd jól magad, csak magaddal törődj, nézd a reklámokat és vásárolj! A számítógép, az internet megkönnyíti a munkánkat, ugyanakkor az elgépiesedő világ magányossá, együttműködésre képtelenné teszi az emberiséget. Individuumok, magányos farkasok nőnek fel, akik nem érzik a szeretet és a másokról való gondoskodás fontosságát, hiányát. Ma már a könyvtárak látogatottságát egyre inkább visszaszorítja az elektronikus információhordozók tárháza. Természetesen ebbe nem szabad belenyugodni, de a társadalmi elvárásokra reagálva a könyvtárban is lehetővé kell tenni a modern technika elérhetőségét. A gyerekeknek meg kell tanítani a sokirányú ismeretszerzés technikáját, fontosságát, az információhalmaz szelektálását, és tudatosítani, hogy helyes következtetést csak megfelelő információk birtokában hozhatunk. A 2010-ben átadott, felújított általános iskola egy kb. 120m2 alapterületű könyvtárral bővült, ami megfelel a XXI. század követelményeinek.

 

Az új épületszárnyban kialakított könyvtárban elhelyezésre került:

Szépirodalmi könyvek

Szakirodalmi könyvek

Videótár, CD-k, DVD-k, interaktív anyagok

TV, videó, magnó

Interaktív tábla

Számítógépek, fénymásoló, nyomtató

Zongora

 

A felsorolt eszközök lehetővé teszik a könyvtár széleskörű kihasználását, így a szokásos könyvtári használaton kívül lehetőség nyílik különböző rendezvények, előadások tartására. Kölcsönzést csak az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztosítunk, de a rendezvényeink nyitottak, minden érdeklődő számára látogathatók.

A könyvtár vezetője: Izsóné Recseg Klára