Komplex Alapprogram, tanulni élmény

A 2020/2021-es tanév végéig –több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram, melyhez intézményünk is csatlakozott.

Valamennyi pedagógusunk elvégezte, illetve végzi  a szükséges képzéseket 120 órában. A Komplex Alapprogram területei közé tartozik a differenciált oktatás, valamint a szervezet és iskolakultúra módszertani fejlesztése, a tanulással összefüggő esélyek növelése is. A program a köznevelés 21. századi kihívásaira reagál azáltal, hogy az élménypedagógia eszközeivel, a módszertani kultúraváltás elősegítésével támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését és megelőzését,illetve az intézmények szervezeti megújulását. A Komplex Alapprogramban a tanulói sokszínűség értékként jelenik meg, melyre lehetőségként tekintünk, hiszen minden tanuló kiváló valamiben.

Ez a pedagógiai modell arra is megoldást kínál, hogy a gyerekek már kicsi koruktól kezdve megtanuljanak közösségben gondolkodni, együttműködni, véleményt formálni.

Általános iskolában nagyon sok minden eldől egy gyermek életében, olyan élmények, lenyomatok maradnak meg tudat alatt, amelyeket tovább visz a felnőtt életébe. A családi háttér mellett az iskolának is rendkívül nagy szerepe van abban, hogy mi lesz egy gyermekből.

Nem kérdés, hogy ez a jövő, ha nem akarunk lemaradni, és tettre kész, önálló embereket akarunk felnevelni, akiknek van véleményük. Célunk, hogy az iskolában ne csak a házi feladatokról és a megfelelésről szóljon az élet. Ehhez a programhoz nyitottság, elhivatottság és kíváncsiság kell.