Iskolánkról

„Az iskola valódi célja szerint nem lehet más, mint az emberiség műhelye, s az élet előjátéka, s itt mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi.”

Johannes Amos Comenius 

Célunk olyan tudásintenzív iskola megvalósítása, ahol beépül a szervezeti kultúrába:

  • a minőségi pedagógiai szaktudás és a módszertani tudás,
  • a saját adatok, teljesítmény rendszeres mérése, visszacsatolása a tervezésbe
  • a rendszeres intézményi önértékelés pedagógusi, vezetői, intézményi szinten
  • elkötelezett a vezetés a társas tudásmegosztás mellett.

 

Munkamorállal rendelkező fiatal generációt szeretnék az intézmény falai közül kibocsátani, akik megállják a helyüket a középfokú oktatási intézményekben és rendelkeznek a napjainkban elvárható tudás szintjével, akikből az itt szerzett stabil alaptudásnak köszönhetően, jól képzett szakemberek lesznek a közép- majd felsőfokú intézmények által.

 

Iskolánk a tehetséggondozást hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti. Tehetséges tanulóinknak jól felkészült intézmény biztosítja a hátteret képességeik kibontakoztatásához. Nevelőmunkánk kiemelt területe az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása. Célunk, olyan szintű tehetségfejlesztés, amelyben a megszerzett kompetenciák a középiskolai tanulmányok során alapot adnak a tehetségek továbbfejlődéséhez.

 

Munkánk célja, hogy iskolánk kialakult szellemiségét, értékrendjét megtartva minden gyermeknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy elérje teljesítőképessége maximumát, s a modern világ számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges és képzett felnőtté válhasson. Olyanná, aki hisz és bízik önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és embertársai iránt.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai tevékenységünket jellemezze a gyermekszeretet, a magas szintű követelményrendszer, következetesség, rend és pontosság.

„ Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

Németh László