Hírek kategóriaarchívum

A Holokauszt Magyar Áldozatainak Emléknapja Április 16

A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja legyen. 1944-ben a német náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. 1941 és 1945 között több mint 400.000 zsidó honfitársunk lett áldozata az „egészen égő áldozatnak”, a holokausztnak. Az áldozatok a munkaszolgálatban, a halálmenetekben, haláltáborokban, tömeges kivégzésekben vesztették életüket.

Az áldozatok emléke örökké él és figyelmeztet minket az emberi élet tiszteletére!

Iskolára hangoló, tanítókra hangoló

Tisztelt Szülők és Kedves  Leendő Elsőseink!
A jelenlegi vírushelyzet sajnos megakadályozza a személyes ismerkedést és az eddig megszokott óvoda-iskola átmenet folyamatát segítő programjaink megvalósítását.
Az iskolaválasztást megkönnyíti, ha megismerhetik a tanítókat, akikre rábízzák gyermekük nevelését, oktatását.
A 2021/2022-es tanévben a leendő első osztály tanítói:
Simonné Cser Borbála Ibolya
Iván Katalin Judit

MÓDSZEREINK:
– Odafigyelünk a gyerekek életkori sajátosságaira: tanóra közben mozgással, játékkal is színesítjük a foglalkozást, pihenünk tanulás közben, ha szükséges
– A motiváció erejét használva a figyelemfejlesztés folyamatos célunk.
– A modern, korszerű technikákat és hagyományos módszereket vegyesen alkalmazzuk: játékos óravezetés, interaktív játékok, gyermekjátékok, udvari játékos tevékenységek, papír alapú feladatok, digitális tábla használata
– A kisdiákok aktív részesei is az órának, idővel kooperatív munkaformában, együtt alkotnak, tevékenykednek.
– Hiszünk az élményt adó oktatásban. A tudást tapasztalat útján szerzik meg a gyerekek: megépíti, kirakja, párosítja.
– A hozzánk járó diákok tisztelik egymást, iskolaközösségünk büszke minden elért kisebb vagy nagyobb sikerre.

 

Simonné Cser Borbála Ibolya
Kezdeti lépések, indíttatás, végzettségek:
Egykoron én is a Dobó István Általános Iskolában kezdtem az első osztályt és itt is fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat. Bár, akkor még nem így hívták az intézményt. Ezután a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban érettségiztem, majd a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán lettem tanító német idegen nyelv műveltségterületen valamint kommunikációs szakember. Friss diplomásként, pályakezdőként kerültem egykori iskolámba, jelenlegi munkahelyemre immáron pedagógusként.

Tanítói munkám:
Nagyon fontosnak tartom az iskolakezdést, hiszen egy leendő elsős kisgyermek és családjának életében ez nagyon fontos lépés. Az alsó tagozat az iskolai tanulmányok kapuja. Sok múlik azon, hogy egy gyermek hogyan éli meg az első kisiskolás éveit. Kollégáimmal mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a tanulók a megfelelő tudás megszerzése mellett jól is érezzék magukat az iskolánkban. Szakmai munkám igyekszem sokszínűen végezni, melyben segít az iskolánkban bevezetett Komplex Alapprogram is. Pedagógus továbbképzéseken is rendszeresen részt veszek. Az IKT eszközök mindennapos elemei a tanítási tevékenységemnek. Rendszeresen keresem az új ötleteket, az új módszereket és a lehetőségeket, hogy minél hatékonyabb és egyben örömtelibb napokat tölthessek a nálunk tanuló gyermekek az iskolában.
Négy éve alsós munkaközösség-vezető lettem. Ezt a tevékenységi kört a legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen végzem. Iskolánk alsó tagozatának minden rezdülését, minden apró részletét ismerem. A tanító kollégák elhivatottsága és kiváló együttműködése is motivál ebben a szerepemben. Az iskolai élet minden olyan tevékenységéből kiveszem a részem, amelyben az alsósok is érdekeltek. Az alsós rendezvények és kulturális tevékenységek szervezői feladatát örömmel vállalom. Szívügyem az óvoda-iskola átmenetet támogató programunk és szívesen segítem minden évben az elsősök beszoktatását is.
Osztályfőnöki szerepemben mindig az osztályom érdekeit tartom szem előtt. Kiemelt feladataim a közösségépítés, a szülőkkel való kapcsolattartás, a tanulók iskolai életének színesítése, a toleranciára és empátiára nevelés. Osztályaimhoz nagyon kötődöm és további életútjaikat a mai napig valamilyen formában követem.
A leendő elsős kisgyermekeket szeretettel várom a kolléganőmmel együtt.

 

Iván Katalin Judit
Kezdeti lépések, indíttatás, végzettségek:
Számomra nem volt kétséges a pályaválasztás. Már az oviban, ha megkérdezték mi akarok lenni, tudtam a választ. Eleinte persze óvó néni, később tanító néni. Próbáltak terelgetni más pálya felé, de én ragaszkodtam elhatározásomhoz.
Az általános iskola után a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban érettségiztem, majd Szombathelyre az akkor még Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakára kerültem. Itt szereztem meg a diplomámat gyermek és ifjúsági néptáncoktatói képesítéssel együtt. Később a Kaposvári Egyetemen informatikai képesítést szereztem.

Tanítói munkám:
A főiskola után Vörsön kezdtem a pályámat. Az összevont osztályokban hamar megtanultam a figyelmemet megosztani, differenciálni az gyerekek között.
Később Balatonberénybe, Sávolyra, majd Pusztakovácsiba kerültem. Ez utóbbi helyen nagyon sokat tanultam a szakmáról. Sokat kellett változtatnom a szemléletemen. Jó iskolának bizonyult, örülök, hogy oda vetett a sorsom.
2017-ben kerültem ide a Balatonszentgyögyi Dobó István Általános Iskolába.
Jelenleg a 4. osztály osztályfőnöke vagyok. Hiszem, hogy szeretettel, odafigyeléssel, türelemmel minden gyerekből ki lehet hozni a képességei maximumát. Többféle módszert alkalmazok a tanítási óráimon, de a legfontosabb ezek közül a játék. Játszva még a tanulás is könnyebb.
A tanításon kívül a szabadidős tevékenységekből is kiveszem a részem. Több nyáron keresztül is táboroztattam, színelőadást, túrákat, műsorokat szerveztem.
Szeretettel és türelemmel fordulok a gyerekek felé.
Az iskolakezdés egy hatalmas lépés a szülők és a gyerekek életében egyaránt. Fontos számomra, hogy ezt az átmenetet megkönnyítsem. Mindent megteszek, hogy szívesen, örömmel, mosolyogva jöjjenek reggel iskolába.