Alapítvány

Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány

Iskolánk pedagógiai munkáját segíti a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány, melynek céljai között szerepel:

Az általa összegyűjtött anyagi erővel, és az általa egyesített személyi összefogással minden téren támogassa a Balatonszentgyörgyi Körzeti Általános Iskola működését. Ezen beleül célja az alapítványnak, hogy elősegítse az oktatás anyagi – technikai feltételeinek javítását, műszaki- technikai berendezések beszerzését. Elősegítse a nyelvek tanulását, külföldi cserekapcsolatok kiépítését. Elősegítse tanulmányi versenyek és vetélkedők szervezését, a nyertesek díjazását. Felvállalja az alapítvány az iskola kulturális programok támogatását, segíti a diáksport versenyeket és ösztönzi a testmozgás kultúrájának elterjedését. Célul tűzi ki az alapítvány egyébiránt azt is, hogy személyes támogatásban részesíti a szociálisan rászoruló tehetségek továbbtanulását. Alapítványunk rendelkezik az APEH igazolásával, amely igazolja, az alapító okiratban megfogalmazott célok közhasznúságát. Az Alapítvány számára felajánlott összegek a támogató természetes és jogi személyek adóalapjából levonhatók. Az Alapítvány az iskola támogatásával kapcsolatos döntéseit az öttagú kuratórium hozza, melynek képviseletét annak elnöke látja el.

Elnök: Ottné Bene Teréz

Tagok: Feil Józsefné, Nagy Lajos, Navrasics Endre, Ángyán Attiláné

Telephely, levelezési cím: 8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.

Számlaszám: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900069-10000788

Adószáma: 18761353-1-14

Alapításának időpontja: 1994.09.16.

Köszönjük adójának 1%-át!

Alapítvány alapító okirata