Uniós Fejlesztések:

 

 

 Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

A Magyar Kormány döntése alapján, a 2017. szeptember 01-én kezdődő tanévtől már több, mint 1 millió diák részesül ingyenes tankönyvellátásban. Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a gyermeke számára megrendelt tankönyveket az iskolába a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO), 2017. augusztus 31-ig kiszállítja.

További tankönyvigény esetén az iskolák szeptember 15-ig adhatnak le pótrendelést. A KELLO 2017. szeptember 25–től kezdi el kiszállítani a pótrendeléseket. A tanév folyamán van lehetőség iskolán keresztüli további tankönyvrendelésre 2018. április 30-ig.

Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket, vagy egyéb tankönyvekre is szükség lenne, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), valamint a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

Alapítvány

 

Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány

 

Iskolánk pedagógiai munkáját segíti a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány, melynek céljai között szerepel:

Az általa összegyűjtött anyagi erővel, és az általa egyesített személyi összefogással minden téren támogassa a Balatonszentgyörgyi Körzeti Általános Iskola működését. Ezen beleül célja az alapítványnak, hogy elősegítse az oktatás anyagi – technikai feltételeinek javítását, műszaki- technikai berendezések beszerzését. Elősegítse a nyelvek tanulását, külföldi cserekapcsolatok kiépítését. Elősegítse tanulmányi versenyek és vetélkedők szervezését, a nyertesek díjazását. Felvállalja az alapítvány az iskola kulturális programok támogatását, segíti a diáksport versenyeket és ösztönzi a testmozgás kultúrájának elterjedését. Célul tűzi ki az alapítvány egyébiránt azt is, hogy személyes támogatásban részesíti a szociálisan rászoruló tehetségek továbbtanulását. Alapítványunk rendelkezik az APEH igazolásával, amely igazolja, az alapító okiratban megfogalmazott célok közhasznúságát. Az Alapítvány számára felajánlott összegek a támogató természetes és jogi személyek adóalapjából levonhatók. Az Alapítvány az iskola támogatásával kapcsolatos döntéseit az öttagú kuratórium hozza, melynek képviseletét annak elnöke látja el. 

 

Elnök:  Ottné Bene Teréz

Tagok: Feil Józsefné, Nagy Lajos, Navrasics Endre, Ángyán Attiláné

Telephely, levelezési cím: 8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9. 

Számlaszám: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900069-10000788

Adószáma: 18761353-1-14

Alapításának időpontja: 1994.09.16.

Köszönjük adójának 1%-át!

Alapítvány alapító okirata